Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

491: Ο Φλάβιος Αναστάσιος γίνεται Βυζαντινός αυτοκράτορας με το όνομα Αναστάσιος Α’.