Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

313: Αναρτάται στη Νικομήδεια το Διάταγμα των Μεδιολάνων, το οποίο υπέγραψαν ο Κωνσταντίνος