Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Δρομοκήρυξ: Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (!!!) ΚΑΙ… «ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ…».

Δρομοκήρυξ: Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (!!!) ΚΑΙ… «ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ…».:   Ανώτερος δικαστικός, γνωστός από πολλά χρόνια του Γέροντος, μου διηγήθηκε το εξής: Ένας Ορθόδοξος, επηρεασμένος αρκετά από τον Οικουμε...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΛΟΓΙΑ ... ΑΞΙΟΛΟΓΑ !!!


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

19 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Ἰούδας ὁ Ἀπόστολος

Ὁ Ἀπόστολος Ἰούδας, ἕνας ἐκ τῶν 12 Μαθητῶν καὶ Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου, ἦταν υἱὸς τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ μνήστορος Ἰωσὴφ Ἀλφαίου καὶ τῆς συγγενοῦς τῆς Θεοτόκου Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ τοῦ ἐπίσης Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἐπιλεγομένου Ἀδελφοθέου. Πρὸς διάκριση ἐκ τοῦ Ἰούδα τοῦ Ἰσκαριώτου, στὸ μὲν τὸ κατὰ Λουκᾶ Εὐαγγέλιο (6, 16) καὶ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (1, 13) ἀποκαλεῖται Ἰούδας Ἰακώβου (ἀδελφὸς δηλαδὴ τοῦ Ἰακώβου), στὸ δὲ τὸ κατὰ Ματθαῖο (10, 3) καὶ Μάρκο (Γ’, 18) ὀνομάζεται Θαδδαῖος ἢ Λεββαῖος. Ὁ συγγραφέ ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 19 Ιουνίου: Η Ελλάδα γίνεται μέλος της ΟΝΕ και υιοθετεί το ευρώ

Σαν σήμερα η Ελλάδα γίνεται μέλος της ευρωζώνης. Ακόμη, υπολογίζεται η περίμετρος της Γης από τον Ερατοσθένη, ο Καρλ Μαρξ παντρεύεται, η εργασία