Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1789: Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, εθνικοποιείται η περιουσία της Εκκλησίας.