Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1002: Ο Άγγλος βασιλιάς Έθελρεντ του Ουέσεξ διατάσσει τη θανάτωση όλων των Δανών στην