Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

217: Δολοφονείται ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Καρακάλας.