Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

921: Υπογράφεται η Συνθήκη της Βόννης: Οι Φράγκοι βασιλείς Κάρολος Γ’ της Γαλλίας και Ερρίκος