Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

969: Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, Νικηφόρος Β’ Φωκάς, δολοφονείται από τη σύζυγό