Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

598: Οι Άβαροι λύνουν την πολιορκία της βυζαντινής πόλης Τόμις. Ο ηγέτης τους, Βαϊανός Α’,