Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1027: Ο Πάπας Ιωάννης ΙΘ’ στέφει τον Κορράδο Β’ αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής