Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1099: Χιλιάδες Χριστιανοί στρατιώτες βαδίζουν συντεταγμένα γύρω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ,