Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

802: Καθαιρείται η αυτοκράτειρα Ειρήνη η Αθηναία. Συνωμότες τοποθετούν στον βυζαντινό θρόνο