Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1776: Κατά την Αμερικανική Επανάσταση, αρχίζει στη μάχη του Νασσάου (Μπαχάμες) η πρώτη