Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1056: Μετά από ξαφνική ασθένεια, η Βυζαντινή αυτοκράτειρα, Θεοδώρα, πεθαίνει άτεκνη, δίνοντας