Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

240 π.Χ: Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της Γης.