Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019


«ΤEΤΟΙΟ ΤΟ ΜΑΝΤΡΙ, ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΥΡΙ» (Δ. Νατσιός)

«Τέτοιο τ μαντρί, τέτοιο κα τ τυρ»

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκίς 

«Πάντα χρειάζεται μισὴ φέτα ὄνειρο καὶ λίγες θροῦμπες οὐτοπίες
γιὰ νὰ βαδίζεις ἔστω πάνω στὰ κύματα». 
(Τάσος Κουράκης, ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς, βουλευτὴς ΣΥΡΙΖΑ καὶ ποιητής).

.               Νομίζω στοὺς παραπάνω στίχους – «ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς» – συμπυκνώνεται ὅλη ἡ κοσμοθεωρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.  Ἐπιχειρώντας, μὲ πρόδηλη, ἔντονη καὶ ζωηρὰ τὴν συγκίνησή μου, μία ἀποκρυπτογράφηση τῶν στίχων τοῦ κ. ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς, θὰ ἀποτολμοῦσα νὰ γράψω τὰ ἑξῆς: Γιὰ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

                                      8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ


Ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανὸς ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Κυζίκου

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θέλοντας νὰ τονίσει τὴν μεγάλη σημασία τῆς ὁμολογίας τῆς πίστης μας πρὸς τὸν Χριστό, εἶπε: «Ἔχοντες οὒν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας». Ἀφοῦ, δηλαδή, ἔχουμε μεγάλο Ἀρχιερέα, ποὺ ἔχει πλέον περάσει ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς καὶ μπῆκε στὴν αἰώνια κατάπαυση, ὅπου μᾶς περιμένει, ποὺ δὲν εἶναι ἁπλὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἃς κρατᾶμε καλὰ τὴν ὁμολογία τῆς πίστης μας πρὸς Αὐτόν, τὸν Κύριο καὶ Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χρισ ...
περισσότερα...

8 Αυγούστου


μ.Χ.
Υπογράφεται στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή και της Ελλάδας, η συμφωνία για τη διαγραφή του γερμανικού χρέους, που έθεσε τα θεμέλια για το μετέπειτα «οικονομικό θαύμα» της Γερμανίας.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!