Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1508: Ο Πάπας Ιούλιος Β’, ο Λουδοβίκος ΙΒ’ της Γαλλίας, ο Μαξιμιλιανός Α’ της Αγίας Ρωμαϊκής