Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΜΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

Σήμερα ὁ ἑορτάζων Ἅγιος Ἀνδρέας, ἔχει νά μᾶς δώσει κάποια μηνύματα, τά ὁποῖα, ἐμεῖς πού θέλουμε νά τιμήσουμε τή μνήμη του, θά πρέπει νά ἀφουγκρασθοῦμε καί πρό πάντων νά φυλάξουμε μέσα μας.
1. Ἀνταποκρίθηκε στό ὕψιστο κάλεσμα τοῦ Κυρίου νά γίνει μαθητής του. Ἔστω καί ἄν αὐτό σήμαινε θυσίες γι΄ αὐτόν, ἀκολούθησε τόν Κύριο μέ κάθε κόστος,

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΙ ΘΕΟΤΗΤΕΣ

     Τοῦ πρωθιερέως Γεωργίου Παπασταύρου

Δέν εἶναι μόνο ἡ οἰκονομική κρίση πού μαστίζει τήν ἐποχή μας, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες. Ἡ πνευματική πρό πάντων κρίση εἶναι ἐκείνη ἡ φοβερή ἀρρώστια πού ἔχει δηλητηριάσει ψυχικά καί πνευματικά τήν ἀνθρώπινη κοινωνία. Ἔχει παραμορφώσει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε νά ξεχνᾶμε τόν Κύριο καί τήν παντοδύναμη χάρη καί βοήθειά του καί νά θεοποιοῦμε τόν ἄθλιο καί ταπεινό ἑαυτό μας ἤ ἄλλα εἴδωλα τῆς ἐποχῆς μας.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ (ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ)

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ καί αἰσθάνομαι ὅτι ἡ ἡγετική του παρουσία καί τό ἐξαίρετο παράδειγμά του δέν ἔχει ξεχαστεῖ. Θεωρῶ συνεπῶς ἱερό μου καθῆκον νά ἀναπολήσω καί νά φέρω στή μνήμη μου τίς ἀξέχαστες ἐκεῖνες στιγμές πού πέρασα δίπλα του ἀπό κάθε θέση τῶν βαθμίδων τῆς ἱερωσύνης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Ἀπό τό "βῆμα" τοῦ ἰστολογίου μου, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω ὅλους ἐκείνους, πού στίς τρεῖς ἡμέρες λειτουργίας του, ἔσπευσαν νά μέ ἐνισχύσουν μέ τίς εὐχές τους. Εὐχές καρδιακές, πού δείχνουν ἀφ΄ ἑνός μέν τήν ἀγάπη τους καί ἐκτίμησή τους στό πρόσωπό μου, ἀλλά καί ἀφ΄ ἑτέρου τήν προσδοκία τους γιά ἕνα καλό "blog".
Τούς εὐχαριστῶ ἀπό τήν καρδιά μου καί τούς παρακαλῶ νά μέ βοηθήσουν,

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

ΚΡΙΣΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;)

Ὅλοι τοῦτο τὸν καιρό, μιλοῦν ἤ μᾶλλον παραμιλοῦν γιὰ τὴν οἰκονομική κρίση. Εἶναι δέ, τέτοιος ὁ τρόπος πού ἀναφέρονται σ΄ αὐτή, πού νομίζει κανείς, ὅτι γι' αὐτή, εὐθύνονται κάποιοι συγκεκριμένοι ἄρχοντες ποὺ σέ συνεργασία μέ ξένες καί ἀντίχριστες δυνάμεις μᾶς τήν ἐπέβαλαν.
Ἀς μοῦ ἐπιτραπεῖ λοιπόν νά κάνω κάποιες ἐπισημάνσεις ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ.

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

          Θεωρῶ ἀπαραίτητο, ἀρχίζοντας τὴν ἐργασία μου στὸν ἰστότοπο αὐτό, νὰ ἐκφράσω δημόσια τίς εὐχαριστίες μου στόν Τριαδικὸ Θεὸ πρὸς δόξαν τοῦ ὁποίου καὶ θὰ ἐργάζομαι! Πάντοτε ἤθελα νὰ ἐκφράζω τὴν ἄποψή μου γιὰ τὰ τεκταινόμενα γύρω μου. Θεωρῶ ὅτι ἦλθε ἡ κατάλληλη στιγμή. Στόχος τὸ ὅπουδήποτε εὑρισκόμενο κακό, καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ μόνο ποὺ θὰ χαρακτηρίζει τὶς προσπάθειές μου.
          Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ἡ προσπάθεια θὰ φέρει ἀγαθὰ αποτελέσματα.