Τρίτη 19 Μαρτίου 2024

ΑΥΛΗ : Ἡ Δευτέρα Παρουσία! - π. Τιμόθεος Παπασταύρου

ΑΥΛΗ : Ἡ Δευτέρα Παρουσία! - π. Τιμόθεος Παπασταύρου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024) «Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ» (Ματθ. ΚΕ΄ 31).   Ἡ Δευτέρα Παρο...

ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΜΟΝΑΧΕΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΖΑΧΟΛΗΣ

ΧΩΡΙΣ ... ΛΟΓΙΑ !!!


                     


ΑΥΛΗ : Ὁ, ἐκ τῆς ἁμαρτίας, θάνατος! - π. Τιμόθεος Παπαστα...

ΑΥΛΗ : Ὁ, ἐκ τῆς ἁμαρτίας, θάνατος! - π. Τιμόθεος Παπαστα...:   ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024)   «οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη» (Λουκ. ΙΕ΄ 24)....

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 19 Μαρτίου: Δολοφονήθηκε ο εκδότης της «Βραδυνής», Τζώρτζης Αθανασιάδης

Σαν σήμερα το 1915 φωτογραφίζεται ο Πλούτωνας, το 1917 θεμελιώνεται το 8ωρο για τους αμερικανούς εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο, το 1954 μετεδίδεται για

ΛΟΓΙΑ ... ΑΞΙΟΛΟΓΑ !!!


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

19 ΜΑΡΤΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Χρύσανθος καὶ Δαρεία οἱ Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος καὶ Δαρεία ἔζησαν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Νουμεριανοῦ (243 – 284 μ.Χ.). Ὁ Ἅγιος Χρύσανθος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ ἦταν υἱὸς ἐπιφανοῦς εἰδωλολάτρου. Ὅμως κατηχήθηκε στὴν Χριστιανικὴ πίστη ἀπὸ κάποιον Χριστιανὸ καὶ βαπτίσθηκε. Ὅταν ὁ πατέρας του πληροφορήθηκε τὸ γεγονός, τὸν φυλάκισε καί, γιὰ νὰ τὸν ἀποσπάσει ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ πίστη, τοῦ ἔδωσε γυναῖκα τὴν ὡραία Δαρεία, ἡ ὁποία καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ ἦταν εἰδωλολάτρισσα. Ἀντὶ ὅμως νὰ προσελκύσ ...
περισσότερα...