Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΤΑΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

Του αείμνηστου Καθηγητή Κωνσταντίνου Μουρατίδη
==============

Δεν νομίζω, ότι θα μπορούσα να αγαπήσω άλλον άνθρωπο, περισσότερο από ότι αγάπησα τον π. Επιφάνιο. Θα μου ήταν όμως δύσκολο και να τήν περιγράψω.

Ο μακαριστός Γέροντας ήταν δι’ εμέ κάτι το ιερό, το άγιο, ο γνήσιος, όπως είπα, αντιπρόσωπος του Θεού.