Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

250: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, Δέκιος, εξαπολύει ευρύτατο διωγμό κατά των Χριστιανών στη Ρώμη.