ΟΥΑΙ ...ΥΜΙΝ...!!!...

 
Σκοτώθηκαν 3 Αμερικανοί πολίτες και σε λίγα λεπτά το ήξερε όλος ο κόσμος.Το μικρό παιδί της φώτο θηλάζει στην νεκρή μάνα του αλλά γι'αυτό δεν ασχολείται κανείς.