Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

796: Δολοφονείται ο βασιλιάς Έθελρεντ Α’ της Νορθουμβρίας. Ο Όσβαλντ Β’ κάθεται στον θρόνο,