Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1028: Ο Ερρίκος Γ’, γιος του Κορράδου Β’ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γίνεται βασιλιάς της