Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1411: Ο βασιλιάς Κάρολος ΣΤ’ της Γαλλίας χορηγεί το μονοπώλιο της ωρίμανσης του