Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο

1342: Αρχίζει η πολιορκία της Αλχεθίρας κατά τη διάρκεια της χριστιανικής ανακατάκτησης της