Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Πατρών Χρυσόστομος: ''Θ' ανοίξουμε τους Ναούς όλης της πόλης τα Θεοφάνεια''

patron theof 2021

Μακρυγένη Ελευθερία


Την απόφαση της Ιεράς Συνόδου για ανοικτούς ναούς για τους πιστούς αύριο, ημέρα των Θεοφανείων, στο πρότυπο της λειτουργίας των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θ' ακολουθήσει η Ιερά Μητρόπολη Πατρών.

Όπως δηλώνει στο thebest.gr o κ. Χρυσόστομος, αναφερόμενος μόνο στο τι θα γίνει στη

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ (Συνέχεια) 

Τίνος ἐστίν ἴδιον τὸ τελεῖν τὸ τοῦ Χρίσματος τοῦ Μύρου Μυστήριον; καὶ ἐπὶ τίνα καὶ πότε δέον τελεῖν αὐτό; 

1. Ἐξ ἀρχαιοτάτου ἀνῆκεν τοῦτο δῆλον, ἐκ τῶν τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου (318 μ. Χ.), ἔνθα ἀναγινώσκομεν: "χρίσματος ποίησιν ... ὑπὸ πρεσβυτέρων μὴ γίνεσθαι". Ἐξ ἀρχαιοτάτου, ὡσαύτως, ἀνῆκεν εἰς τοὺς ἐπισκόπους μόνους ἡ ἐξουσία τοῦ τελεῖν αὐτὸ τό, τοῦ Χρίσματος τοῦ Μύρου, Μυστήριον (Πράξ. η΄ 14-17, ιθ΄ 5-6). Ἀπὸ τοῦ Ἐπισκόπου δέ, μετεδόθη καὶ τοῖς πρεσβυτέροις, δεξαμένοις αὐτήν, διὰ τῆς τῶν ἐπισκοπικῶν χειρῶν ἐπιθέσεως, ὁμοῦ μετὰ τῆς ἐξουσίας τοῦ τελεῖν καθόλου .ἐκτὸς μόνον τῆς Ἱερωσύνης, ἅπαντα τὰ Μυστήρια. Ἐν ταῖς Ἀποστολικαῖς, ἐπὶ παραδείγματι, διατάξεσι λέγεται: "Περὶ δέ τοῦ Βαπτίσματος, ὦ Ἐπίσκοπε ἢ πρεσβύτερε, ἤδη μὲν καὶ πρότερον διεταξάμεθα καὶ νῦν δὲ φαμέν ... χρίσεις δέ πρῶτον ἐλαίῳ,  ἔπειτα βαπτίσεις ὕδατι καὶ τελευταῖον σφραγίσεις μύρῳ" (Βιβλίον ζ΄ κεφ. κβ΄)
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τελεῖ τὸ τοῦ Χρίσματος τοῦ Μύρου Μυστήριον, ἐφ' ἅπαντας καθόλου τούς, εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ὑπεραγίας Τριάδος, βαπτισθέντας καὶ δὴ ἀμέσως μετὰ τὸ Βάπτισμα αὐτῶν ... Οὕτως, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, βαπτίσας ἐν Ἐφέσῳ τινάς, παραχρῆμα μετέδωκεν αὐτοῖς, διὰ τῆς, ἐπ' αὐτούς, μυστηριώδους, τῶν χειρῶν, ἐπιθέσεως, Ἅγιον Πνεῦμα (Πράξ. ιθ΄ 5-6). Ἐντέλλεται δέ αὐτοῖς, ἐν τῇ πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῇ, μὴ λυπεῖν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον "ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως" (Ἐφεσ. δ΄ 30).


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 5 Ιανουαρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
05/01/2021
Σαν σήμερα 5 Ιανουαρίου

1066: Ο Εδουάρδος ο Εξομολογητής πεθαίνει άτεκνος, προκαλώντας μία κρίση διαδοχής που θα οδηγήσει τελικά στην κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς.

1477: Ο στρατός του Κάρολου, του ισχυρού δούκα της Βουργουνδίας αποτυγχάνει να

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Θεόπεμπτος καὶ Θεωνᾶς

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόπεμπτος ἦταν Ἐπίσκοπος κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Ὅταν ὁ αὐτοκράτ&om ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ