Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

Ο ΑΠΡΟΣΕΚΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΦΕΛΟΥΣ 

ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ!

Ο απρόσεκτος λόγος αφελούς Μοναχού που δέχθηκε παιδαγωγική τιμωρία από τον Θεό:

Στο Γηροκομείο του Αγίου Παύλου ήταν ένας Παρανοσοκόμος λίγο αφελής μεν, αλλά πολύ καλοκάγαθος.
Μου είχε διηγηθή ο ίδιος, πριν από σαράντα χρόνια περίπου, ότι όταν υπηρετούσε στο Γηροκομείο της Μονής, του είχε δώσει ένας αδελφός

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


Νὰ λάμπωμεν παντοῦ. 

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 

(Παπαφλέσσα  19  -  5  Ἰανουαρίου  1974) 

"Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς" (Ματθ. ε΄ 16). 
Καθὼς ἐκεῖνοι, ἐπειδὴ φέρουν ἔμπροσθεν εἰς τὸ στῆθος των, ἐπὶ τῶν φορεμάτων ἔμπροσθεν τὰς βασιλικὰς μορφάς, εἰς ὅλους εἶναι γνωστοί, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, καὶ ἡμεῖς οἱ ὁποῖοι  ἅπαξ διὰ παντὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐνεδύθημεν καὶ εἰς τὴν ψυχήν μας νὰ κατοικήσῃ ἠξιώθημεν, ἐὰν θελήσωμεν νὰ δυνηθῶμεν διὰ τοῦ ἐναρέτου βίου μας, καὶ ἂν ἀκόμη σιωπῶμεν δεικνύομεν τὴν δύναμιν τοῦ κατοικοῦντος ἐντὸς ἡμῶν. 
Ἡ ἀρετή σας λέγει διὰ τούτων καὶ ἡ μεγάλη προσοχή, εἰς ὅτι ἀφορᾷ τὴν διαγωγήν σας καὶ ἡ ἐπιτέλεσις καλῶν ἔργων, συντελοῦν ὥστε ἐκεῖνοι ποὺ σᾶς βλέπουν, νὰ δοξάζουν τὸν κοινὸν ἡμῶν Δεσπότην. 
Ἕκαστος λοιπὸν ἀπὸ σᾶς, παρακαλῶ, νὰ προσπαθῇ νὰ ζῇ, μὲ τόσην χριστιανικὴν ἀκρίβειαν, ὥστε ὅλοι ὅσοι θὰ σᾶς βλέπουν, νὰ εὐλογοῦν καὶ νὰ δοξολογοῦν τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν".

 

«O ΘΕΟΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

«O ΘΕΟΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

«Ὁ Θεὸς ἔδωσε τὴν ὑπογραφή Του
διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς  Ἑλλάδος…»
(Θεόδωρος Κολοκοτρώνης)

Α. Κ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ
περιοδ. «Ὁ Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος»,
Ἀρ. τ. 626, Μάρτιος -Ἀπρίλιος 2018 

.                           «Ἕλληνες, μὴ φοβεῖσθε. δὲν εἶναι πολλοὶ οἱ Τοῦρκοι, ὅπως σᾶς λέγουν. Κάνετε κουράγιο. Ἐγὼ θὰ βγῶ νὰ πολεμήσω. Ὁ Θεὸς εἶναι μὲ μᾶς, δὲ θὰ μᾶς ἀφήσει νὰ χαθοῦμε». Φώναζε μὲ τὴ βροντώδη φωνή του ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ στοὺς Ἕλληνες, γιὰ νὰ πολεμήσουν, ὅταν φόβος καὶ τρόμος ἁπλώθηκε στὴν

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΟΜΙΛΙΑΙ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΑΡΟΙΜ. ΙΕ' 22 - 23 ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ" 2008)

 ΟΜΙΛΙΑΙ   π.   ΤΙΜΟΘΕΟΥ   Γ.   ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ   (ΠΑΡΟΙΜ.   ΙΕ'   22 - 23   ΑΙΘΟΥΣΑ   "ΑΓΙΟΣ   ΜΑΞΙΜΟΣ"   2008)

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 31 Μαρτίου 2021

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1492: Οι βασιλείς της Ισπανίας, Φερδινάνδος και Ισαβέλλα, εκδίδουν το διάταγμα της Αλάμπρας, με το οποίο διατάσσονται οι 150.000 Εβραίοι που ζουν στη χώρα, είτε να μεταστραφούν στο Χριστιανισμό, είτε να εγκαταλείψουν την Ισπανία.

1821: Ο Αθανάσιος Διάκος υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στη Λιβαδειά.

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Ὑπάτιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ὑπάτιος ἦταν Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ ἔλαβε μέρος στὴν Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἡ ὁποία συνῆλθε τὸ ἔτος 325 μ.Χ., στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Διακρίθηκε γιὰ τὴν πιστότητά του στὰ ὀρθόδοξα δόγματα καὶ τὴν σφοδρὴ πολεμική του κατὰ τῶν δυσσεβῶν αἱρετικῶν καὶ μάλιστα τῶν Ἀρειανῶν. Ἡ στάση του αὐτὴ ἐξήγειρε τοὺς πληγέντες Νοβατιανούς, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν μὲ κάθε τόπο τὴν ἐξόντωσή του. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, τὸ ἔτος 326 μ.Χ. πλήρωσαν κά ...
περισσότερα...

Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

 Πώς είναι ο Θεός;


Ένας νέος πήγε σ' έναν σοφό γέροντα και τον παρακάλεσε θερμά:

-Με απασχολεί το ερώτημα: Υπάρχει Θεός; Ειπέ μου, σε παρακαλώ! Εσύ το πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός;

-Και βέβαια το πιστεύω, του απάντησε ο γέροντας.
 
-Και ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, το πιστεύεις κι αυτό;

-Και βέβαια, το πιστεύω.

-Και τον Θεό ποιος τον έφτιαξε;

-Εσύ, του απάντησε σοβαρά και ξερά ο γέροντας.

Ο νεαρός σοκαρίστηκε με την απάντηση του γέροντα.
Τον ρώτησε και πάλι λοιπόν:
-Γέροντα, εγώ σε ρωτάω σοβαρά, του είπε. Κι εσύ μου λες πως εγώ έφτιαξα το Θεό.

-Μα κι εγώ σοβαρά σου μιλάω, του απάντησε ο γέροντας. Πολύ σοβαρά. Και πρόσεξε γιατί. Εσύ μ’ όλ’ αυτά που με ρωτάς, δείχνεις πως δεν ψάχνεις να βρεις το Θεό όπως είναι. Εσύ ψάχνεις να βρεις έναν Θεό όπως τον θέλεις εσύ, όπως τον φαντάζεσαι εσύ, κομμένον στα μέτρα σου. Αυτόν τον Θεό λοιπόν θα τον έχεις φτιάξει εσύ. Δεν θα είναι ο αληθινός Θεός. Και πρόσθεσε ο άγιος αυτός γέροντας:

-Ψάξε να βρεις τον αληθινό Θεό, παιδί μου. Να Τον δεχτείς όπως είναι. Μην Τον θέλεις όπως εσύ τον φαντάζεσαι. Προσπάθησε να γίνεις εσύ όπως σε θέλει ο Θεός. Προσπάθησε να Τον καταλάβεις όπως είναι. Και ν’ αγαπήσεις το θέλημά Του, όπως είναι


ΠΗΓΗ:  ΚΛΙΚ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ 

Περὶ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

(Παπαφλέσσα  19  -  30  Δεκεμβρίου  1973) 

"Σήμερον, ὁ γεννηθεὶς ἀρρήτως ἐκ Πατρός, ἐκ Παρθένου τίκτεται άφράστως δι' ἐμέ. Καὶ ἡ ἄνω γέννησις Αὐτοῦ ἀληθής, καὶ ἡ κάτω γέννησις ἀψευδής. Καὶ ἀληθῶς ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθῃ καὶ ἀληθῶς ἄνθρωπος ὁ Αὐτὸς ἐκ Παρθένου ἐτέχθῃ. Ἄνω, μόνος ἐκ μόνου μονογενής. Κάτω μόνος ἐκ Παρθένου μόνης μονογενής, ὁ αὐτὸς ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἄνω γεννήσεως ἀσεβὲς ἐννοῆσαι μητέρα, οὕτω βλάσφημον ἐστὶν ὑπολαβεῖν καὶ ἐπὶ τῆς κάτω γεννήσεως, πατέρα. Καὶ ἡ Παρθένος ἀφθόρως ἔτεκεν. Ὅτι μὲν γὰρ ἔτεκεν ἡ Παρθένος σήμερον οἶδα, καὶ ὅτι ἐγέννησεν ὁ Θεὸς ἀχρόνως πιστεύω. Τὸν δὲ τρόπον τῆς γεννήσεως, σιωπῇ τηρεῖν μεμάθηκα καὶ διὰ λόγων πολυπραγμονεῖν παρέλαβον" 
"ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος" (Λουκ. β΄ 11). 
"Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως" (Ματθ. β΄1).
Μια Eλληνίδα δικαστής βάζει τα γυαλιά σε όλους – και διοικούσα στην Εκκλησία – και ξεφτιλίζει την (κ). Πρόεδρο ...

Μια Eλληνίδα δικαστής βάζει τα γυαλιά σε όλους – και διοικούσα στην Εκκλησία – και ξεφτιλίζει την (κ). Πρόεδρο...

Μία δικαστής, η εφέτης ε.τ και συγραφέας Σταυρούλα Δημητρίου, είχε το θάρρος, να αναγνωρίσει και να επικρίνει, τα παρατράγουδα της παρέλασης της 25η Μαρτίου, με λόγια, που μας έφεραν στο νου και στην ψυχή, το γνωστό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν “Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΟΣ”. 

Με μια ανάρτηση στη σελίδα της, στο Facebook, η εφέτης, χαρακτήρισε τη στάση της Προέδρου της Δημοκρατίας:

Κατάφωρη παραβίαση Πρωτοκόλλου Εθιμοτυπίας Παρέλασης από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Διαβάστε το:

Σαν πολίτης αυτής της χώρας και τελευταία σαν γυναίκα, σε μια μέρα Εθνικής Επετείου, γεμάτη από συμβολισμούς της εθνικής υπόστασής μας σαν Έθνος για

ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ

Ντροπή τό νά εἶσαι ἐναντίον τῶν ἀμβλώσεων!

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                        Εἶναι ντροπή τό νὰ ἀρνῆσαι τό δικαίωμα στὶς γυναῖκες νὰ σκοτώνουν τά παιδιά τους! Αὐτὸ ὑποστήριξε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ἀφορμὴ τὴν ψῆφο τοῦ εὐροβουλευτῆ τῆς Ν.Δ. κ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου. Ντροπὴ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 30 Μαρτίου 2021

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

598: Οι Άβαροι λύνουν την πολιορκία της βυζαντινής πόλης Τόμις. Ο ηγέτης τους, Βαϊανός Α’, υποχωρεί βόρεια του ποταμού Δούναβη καθώς οι αβαροσλαβικές ορδές αποδεκατίζονταν από την πανώλη.

1282: Ο λαός της Σικελίας επαναστατεί εναντίον του βασιλιά Καρόλου του Ανδεγαυού και των Γάλλων

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

30 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γεννήθηκε περὶ τὸ ἔτος 525 μ.Χ. καὶ ἦταν υἱὸς εὐσεβοῦς καὶ εὔπορης οἰκογένειας. Ἔλαβε πλούσια μόρφωση, γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν «σχολαστικό», ἀλλὰ σὲ ἡλικία δεκαέξι ἐτῶν, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο, παραδόθηκε στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Γέροντος Μαρτυρίου, στὸ ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἔμεινε μέχρι τὸ θάνατό του. Στὴν συνέχεια ἐπισκέφθηκε μοναχικὲς κοινότητες στὴ Σκήτη καὶ Ταβέννιση τῆς Αἰγύπτου, ἀργότερα δὲ ἐγκαταστάθηκε σὲ κελὶ τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ, ποὺ ἀπεῖχε δύο ...
περισσότερα...

ΟΜΙΛΙΑΙ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΑΡΟΙΜ. ΙΕ' 20 - 21 ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ" 2008)

 ΟΜΙΛΙΑΙ   π.   ΤΙΜΟΘΕΟΥ   Γ.   ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ   (ΠΑΡΟΙΜ.   ΙΕ'   20 - 21   ΑΙΘΟΥΣΑ   "ΑΓΙΟΣ   ΜΑΡΚΟΣ   Ο   ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"   2008)

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

 Η ξεχειλισμένη κούπα

Ένας πολυάσχολος άνθρωπος του καιρού μας, αποφάσισε κάποτε να επισκεφθεί έναν .

Ήθελε να ηρεμήσει λίγο από το άγχος που τον βασάνιζε. Και να ζητήσει τις συμβουλές του γέροντα.

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


Προσοχὴ ... παντοῦ. 

(Ἐκ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου)

(Παπαφλέσσα  19  -  4  Νοεμβρίου  1973) 

"Πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλ' εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσι" (Ἐφεσ. δ΄ 29). 
"Διὰ τοῦτο σᾶς παρακαλῶ τώρα ποὺ εἶσθε εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἀμέσως πολὺ ἀγωνισθῆτε, πολλὴν λαμπρότητα ἐπιδείξατε καὶ διὰ παντὸς τρόπου, τὴν ὡραιότητα τοῦ ἐνδύματός σας τούτου λαμπροτέραν καταστήσατε. 
Καὶ μήτε λόγος ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν νὰ ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ στόμα, ἀλλὰ πρῶτον νὰ σκεπτώμεθα ἐὰν ὁ λόγος ποὺ θέλομεν νὰ εἴπωμεν, προσφέρει κάποιαν ὠφέλειαν καὶ ἐὰν δύναται νὰ συντελέσῃ κάπως εἰς οἰκοδομὴν ἐκείνων ποὺ θὰ τὸν ἀκούσουν. Καὶ τότε μετὰ πολλῆς προσοχῆς νὰ ὁμιλῶμεν, ὡς ἐὰν εὑρίσκετο ἐκεῖ κάποιος καὶ ἔγραφε τοὺς λόγους καὶ ἔχοντες ὑπ' .οψιν τοὺς λόγους τοῦ Σωτῆρος: 
"Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ρῆμα ἀργὸν ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως" (Ματθ. ιβ΄ 36). 


ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ (1904 - 1983)!!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ (1904-1983)!!

 

ΕΝΑ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ!!!

    Σήμερον, συμπληρώνονται τριανταοκτώ (38) χρόνια, από της εις Κύριον εκδημίας, της πολυσεβάστου γεροντίσσης Αλεξάνδρας, θείας κατά σάρκα, του αοιδίμου και πεφωτισμένου γ. Επιφανίου Θεοδωροπούλου!
    Δι’ όσους Την εγνωρίσαμεν, αποτελούσε και αποτελεί ένα θαυμαστόν και μοναδικόν παράδειγμα, κατά Θεόν αφιερώσεως, αγάπης, προσφοράς και θυσίας!!
    Παρ’ ότι, εκ βρεφικής ηλικίας, έπασχε από πολιομυελίτιδα, η οποία Την είχε καταστήσει ανάπηρον

ΟΜΙΛΙΑΙ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΑΡΟΙΜ. ΙΕ' 18 - 18α - 19 ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ" 2008)

 ΟΜΙΛΙΑΙ   π.   ΤΙΜΟΘΕΟΥ   Γ.   ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ   (ΠΑΡΟΙΜ.   ΙΕ'   18 - 18α - 19   ΑΙΘΟΥΣΑ   "ΑΓΙΟΣ   ΜΑΞΙΜΟΣ"   2008)

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 29 Μαρτίου 2021

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1430: Οι δυνάμεις του Οθωμανού σουλτάνου, Μουράτ Β’, καταλαμβάνουν την πόλη της Θεσσαλονίκης.

1549: Ιδρύεται η πόλη Σαλβαδόρ, η πρώτη πρωτεύουσα της Βραζιλίας.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

29 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Μάρκος Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων

Ὁ Ἅγιος Μάρκος ἤκμασε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Κωνσταντίου (337 – 361 μ.Χ.) καὶ τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.). Ἦταν Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων. Τὸ ἔτος 341 μ.Χ. συμμετεῖχε στὴν Σύνοδο τῆς Ἀντιόχειας. Στὰ Πρακτικὰ μάλιστα αὐτῆς, διασώζεται «Ἔκθεσις Πίστεως Μάρκου Ἀρεθουσίων». Τὸ ἑπόμενο ἔτος συμμετεῖχε στὴν ἀντιπροσωπεία Ἐπισκόπων, ἡ ὁποία μετέβη στὰ Τρέβηρα γιὰ νὰ συναντήσει τὸν αὐτοκράτορα Κώνσταντα. Τὸ ἔτος 343 μ.Χ. ἔλαβε μέρος στὴν Σύνοδο τῆς Φιλιππουπόλεως καὶ τὸ ἔτος 351 μ ...
περισσότερα...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ

 ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ 

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΣΕ ΕΚΑΛΕΣΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΙΣΑΙ ... ΕΔΩ! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΟΥ ΑΞΙΩΘΗΚΑΜΕ ΝΑ ΣΕ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ... ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΟΥ! 

ΘΥΜΑΜΑΙ ... ΠΟΛΛΑ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ... ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΟΥ! 

ΑΛΗΘΕΙΑ !!!  ΤΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ!!! ΜΟΝΑΔΙΚΗ ... ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ! 

ΟΠΟΥ ΚΙ' ΑΝ ΠΗΓΑ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΚΙ' ΑΝ ΓΝΩΡΙΣΑ, ΔΕΝ ΒΡΗΚΑ (ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΓΩ  ΚΥ - ΡΙ - Ο - ΛΕ - ΚΤΙ - ΚΩΣ!) ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΟ! 

ΑΝ ΘΥΜΑΣΑΙ, ΜΑΣ ΕΙΧΕΣ ΔΩΣΕΙ ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ! "ΑΝ ΕΔΩ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ, ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΘΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ, ΑΝ ΜΕ ΕΛΕΗΣΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ"! 

ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ... ΕΛΕΗΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ, ... ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΣΟΥ! 

ΔΩΣΕ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ... ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ... ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΩΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ! 

ΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΟΥ!


ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

Ο ΑΒΒΑΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ

 


Στα σκληρά ησυχαστήρια των Κατουνακίων, σε σπηλιά του δύσβατου αυτού τόπου, που δεν υπάρχει δρόμος, ούτε πέρασμα δρόμου, εκεί με σκληρό αγώνα, πραγματική αυταπάρνηση και παντός είδους στερήσεις, ζούσε ο Μοναχός Εφραίμ ο λεγόμενος ταλαίπωρος.

Ο Αββάς Εφραίμ, κάποια χρονιά με βαρύ χειμώνα, που η περιοχή αυτή αποκλείστηκε από το πολύ χιόνι, ξέμεινε από παξιμάδι και από κάθε άλλη υλική τροφή και για μια βδομάδα και πλέων ήταν τελείως άσιτος. Όταν μια μέρα, το βράδυ που σουρούπωνε άνοιξε  την πόρτα της ξεροκαλύβας του και βγήκε έξω από τη σπηλιά, ξαφνικά βλέπει έναν άνθρωπο μπροστά του με κοσμική περιβολή, φορτωμένο, με ένα μεγάλο σάκκο στην πλάτη.

Ο άνθρωπος αυτός είπε στο ερημίτη ασκητή. « Πάτερ, θέλω να πάω στην Κερασιά, αλλ’ επειδή έχει πολύ χιόνι και τώρα νυκτώνει, μπορώ να αφήσω εδώ τον σάκκο μου και να τον πάω αύριο με την ημέρα στον προορισμό του»;

Ο αββάς έμεινε κατάπληκτος και ρώτησε τον ξένο. « Πως ήλθες εδώ αδελφέ μου που  όπως βλέπεις δρόμο δε έχει; Όμως έλα μέσα που έχω λίγη φωτιά να ζεσταθείς, άφησε εδώ το φορτίο σου και όταν θέλεις το παίρνεις».  Ο ξένος προφασιζόμενος ότι πρέπει να επιστρέψει στο μοναστήρι του Αγίου Παύλου δεν θέλησε να μπει μέσα αλλ’ άφησε το φορτίο του και βιαστικός έφυγε ή μάλλον εξαφανίστηκε από μπροστά του.

Κοίταξε δεξιά κι αριστερά έξω από τη σπηλιά ο Αββάς, αλλά δεν είδε κανένα ίχνος ανθρωπίνων βημάτων πάνω στο χιόνι, ούτε να έρχεται, ούτε να φεύγει. Τότε κατάλαβε ότι πρόκειται για υπερφυσικό φαινόμενο και μέγα θαύμα της θείας πρόνοιας. άνοιξε το σάκο και είδε να είναι γεμάτος παξιμάδια κι άλλα τρόφιμα,  τα  οποία βάστηξαν μέχρι που πέρασε η βαρυχειμωνιά και άνοιξε ο καιρός.

Ο Αββάς, με δάκρυα χαράς στα μάτια και πνευματική αγαλλίαση στην ψυχή, ευχαρίστησε και δοξολόγησε τον πανάγαθο Θεό και την Κυρία Θεοτόκο, που με την πρόνοια και αγάπη της, φροντίζει τα παιδιά της. 

ΠΗΓΗ:  ΚΛΙΚ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


Ἔργα πνευματικά. 

(Παπαφλέσσα  19  -  28  Ὀκτωβρίου  1973) 

"Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις" (Γαλ. ε΄ 24). 
Ἀφοῦ ἀνέφερε ποῖος εἶναι ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος, προσέθεσεν ἐν συνεχείᾳ, "οἱ δὲ ἀνήκοντες εἰς τὸν Χριστόν, ἐσταύρωσαν τὴν σάρκα μαζὶ μὲ τὰ πάθη καὶ τὰς ἐπιθυμίας", δηλαδή, κατέστησαν ἀνίκανον τὸν ἑαυτόν των νὰ κάνῃ τὸ κακόν. Παρέλυσαν τὴν σάρκα κυριολεκτικῶς καὶ διὰ τῶν ἀγώνων αὐτῶν, ἐναντίον της, ἔγιναν ἀνώτεροι τῶν παθῶν καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν των. Τοῦτο ὑπονοοῦσεν ὅταν ἔλεγε, ὅτι ἐσταύρωσαν. Καθὼς δηλαδή, ἐκεῖνος ποὺ εἶναι καρφωμένος εἰς τὸν σταυρόν καὶ μὲ τὰ καρφιὰ τρυπημένος, ἐπειδὴ βασανίζεται ἀπὸ τοὺς πόνους οἱ ὁποῖοι τρυποῦν ὅλον τὸ σῶμα, δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ ἐνοχληθῇ ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κάθε πονηρὰν ἐπιθυμίαν φεύγει, διότι ὁ πόνος, δὲν παραχωρεῖ καμμίαν θέσιν εἰς ἐκεῖνα. Κατ' αὐτὸν τὸ τρόπον, καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἀφιέρωσαν τὸν ἑαυτόν τους εἰς τὸν Κύριον, τόσον πολὺ πρὸς Αὐτὸν προσεκολλήθησαν καὶ τόσον περιεφρόνησαν τὰς σωματικὰς ἀνάγκας, ὡς νὰ ἐσταύρωσαν τὸν ἑαυτόν των, μαζὶ μὲ τὰ πάθη καὶ τὰς ἐπιθυμίας" (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

28 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ὁ Ὅσιος Ἰλαρίων ὁ Νέος

Ὁ Ὅσιος Ἰλαρίων διετέλεσε ἡγούμενος τῆς μονῆς Πελεκητῆς στὴν Τριγλὶα καὶ διακρίθηκε γιὰ τὸ ἀσκητικό του ἦθος, τὸ φιλόθεο ζῆλο του, τὸ χάρισμα τῆς ἐλεημοσύνης καὶ τοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες. Γι’ αὐτὸ ὁ Ἅγιος Θεὸς τὸν προίκισε μὲ τὸ προορατικὸ χάρισμα. Ὁ Ὅσιος κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη τὸ ἔτος 754 μ.Χ.
περισσότερα...

ΟΜΙΛΙΑΙ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΑΡΟΙΜ. ΙΕ' 16 - 17 ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ" 2008)

 ΟΜΙΛΙΑΙ   π.   ΤΙΜΟΘΕΟΥ   Γ.   ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ   (ΠΑΡΟΙΜ.   ΙΕ'   16 - 17   ΑΙΘΟΥΣΑ   "ΑΓΙΟΣ   ΜΑΞΙΜΟΣ"   2008)

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 28 Μαρτίου 2021

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

193: Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, Πέρτιναξ, δολοφονείται από Πραιτωριανούς φρουρούς, οι οποίοι στη συνέχεια πωλούν σε δημοπρασία το θρόνο στον Δίδιο Ιουλιανό.

845: Οι Βίκινγκς καταλαμβάνουν το Παρίσι, με αρχηγό τον Ράγκναρ Λόντμπροκ. Για να αποχωρήσουν, ο

Σάββατο 27 Μαρτίου 2021

ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

 Να ελεούμε χωρίς διακρίσεις

Ένας καλός ιερέας κάθε Κυριακή μετά τη Λειτουργία μάζευε τους φτωχούς της ενορίας του και τους μοίραζε τα χρήματα, που μάζευε το «κιβώτιο των πτωχών». Μια Κυριακή πήγε μία γυναίκα με παλιά ξεσκισμένα ρούχα με ύφος κακομοίρικο. Ο Ιερέας τη λυπήθηκε. Έβαλε το χέρι του στο κιβώτιο με την πρόθεση να της δώσει όσα χρήματα χωρούσε η παλάμη του. όταν το τράβηξε έξω, είδε πως είχε πιάσει λίγα κέρματα. Βιάστηκε να της τα δώσει, γιατί πίσω της περίμενε άλλη να πάρει φιλοδώρημα. Αυτή φορούσε περιποιημένα φορέματα. Ο ιερέας σκέφτηκε πως ήταν από κείνες που χωρίς λόγο ζητιανεύουν. Θα της έδινε λίγα, για να μην την αφήσει να φύγει έτσι και τής έμενε η ντροπή. Έβαλε πάλι το χέρι του στο κιβώτιο κι η χούφτα του γέμισε χρυσά νομίσματα.
Σαν ευλαβής που ήταν κατάλαβε τη θεία επέμβαση. Ζήτησε λοιπόν πληροφορίες και για τις δύο εκείνες γυναίκες. Έμαθε τότε πως η μία που φαινόταν καλοντυμένη, ήταν από καλή οικογένεια, που τελευταία από διάφορα ατυχήματα φτώχυνε και υπέφερε πολύ. Από αξιοπρέπεια φορούσε περιποιημένα ρούχα. Η άλλη έβαζε κουρέλια, όταν έβγαινε να ζητιανέψει, για να της δίνουν ευκολότερα.

ΠΗΓΗ:  ΚΛΙΚ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


Οἱ κίνδυνοι τῆς ἀνέσεως. 

(Παπαφλέσσα  19  -  21  Ὀκτωβρίου  1973) 

"Πρὸς οὐδὲν γὰρ οὕτως ἄχρηστον ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ὡς πρὸς ἄνεσιν. 
Δὲν εἴχατε τόσην ἀνάγκην καὶ ἄνεσιν καὶ συμβουλῶν κατὰ τὴν περίοδον τῆς τεσσαρακοστῆς, ὅσον ἔχετε τώρα. Τότε δηλαδή, ἡ ἄσκησις τῆς νηστείας καὶ χωρὶς νὰ θέλετε, σᾶς ἐσωφρόνιζεν, ἐνῶ τώρα φοβοῦμαι τὴν ἄνεσιν καὶ τὴν ἐκ ταύτης προερχομένην ἀμέλειαν. Διότι, πρὸ οὐδενὸς πράγματος, ἡ ἀνθρωπίνη φύσις δὲν εἶναι τόσον ἀνίσχυρος ὅσον πρὸ τῆς ἀνέσεως. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Φιλάνθρωπος Δεσπότης ἄνωθεν καὶ ἀπ' ἀρχῆς, ἔθεσεν ὡς χαλινὸν εἰς τὸ ἀνθρώπινον γένος, τὸν πόνον καὶ τὴν ταλαιπωρίαν εἰς τὴν ὁποίαν καὶ κατεδίκασε τὸν ἄνθρωπον, δεικνύων διὰ τούτου, μεγάλην πρόνοιαν περὶ τῆς σωτηρίας μας" (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος). 
"Καὶ ἔφαγεν ᾿Ιακὼβ καὶ ἐνεπλήσθη, καὶ ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος, ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη· καὶ ἐγκατέλιπε τὸν Θεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτὸν καὶ ἀπέστη ἀπὸ Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ" (Δευτ. λβ΄ 15). 
"Ὅταν ἀπέκτειναν αὐτούς, τότε ἐξεζήτουν αὐτὸν καὶ ἐπέστρεφον καὶ ὤρθριζον πρὸς τὸν Θεὸν". (Ψαλμ. οζ΄ 34).


 

ΟΜΙΛΙΑΙ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΑΡΟΙΜ. ΙΕ' 14 - 15 ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2008)

 ΟΜΙΛΙΑΙ   π.   ΤΙΜΟΘΕΟΥ   Γ.   ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ   (ΠΑΡΟΙΜ.   ΙΕ'   14 - 15   ΑΙΘΟΥΣΑ   "ΑΓΙΟΣ   ΜΑΞΙΜΟΣ   2008)

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 27 Μαρτίου 2021

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1309: Ο Πάπας Κλήμης Ε’ αφορίζει τη Βενετία και όλους τους κατοίκους της.

1513: Ο Ισπανός εξερευνητής, Χουάν Πόνθε ντε Λεόν, φτάνει στις Μπαχάμες στο πρώτο του ταξίδι προς

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

27 ΜΑΡΤΙΟΥ

Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

 Ο Άγιος Σύζυγος της Πόρνης


Εικόνα

Ζούσε στην Αθήνα πρό ετών κάποιος άνθρωπος πού τον έλεγαν Νικόλαο.
Ταπεινός, ευσεβής, με τη νηστεία του, την αγρυπνία του και με «Θεϊκές καταστάσεις» όπως γράφει στις άγιες προσευχές του. Είχε μάλιστα και την αρετή της ελεημοσύνης.

Στα 35 χρόνια του, εφόσον τακτοποίησε τις άγαμες αδελφές του, απεφάσισε κι΄ αυτός να

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


Περὶ προσοχῆς εἰς τὰ μικρά. 

(Παπαφλέσσα  19  -  14  Ὀκτωβρίου  1973) 

"Ἐὰν ἀρξώμεθα ἐνίων ὡς εὐτελῶν, μεγάλα τῶν πταισμάτων ἥξομεν"
Καὶ ἡμεῖς λοιπόν, ἂς προσέχωμεν πολὺ κάθε ἡμέραν, μήπως, κηλίδα δεχθῇ τὸ λαμπρὸν τοῦτο ἔνδυμά μας. Ἂς προφυλασσώμεθα πολὺ ἀπὸ τὰ θεωρούμενα μικρά ἁμαρτήματα, διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ ἀποφύγωμεν καὶ τὰ μεγάλα. Διότι, ἐὰν ἀρχίσωμεν νὰ μὴν δίδωμεν σημασίαν εἰς τὰ μικρά καὶ νὰ τὰ θεωρῶμεν ὅτι δὲν εἶναι ἁμαρτίαι, σιγὰ - σιγὰ καὶ εἰς τὰ μεγάλα θὰ φθάσωμεν. Διὰ τοῦτο σᾶς παρακαλῶ, τὰς ὑποσχέσεις ποὺ ἀναλάβατε διὰ τῶν συνθηκῶν, πάντοτε νὰ ἐνθυμῆσθε καὶ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἀπηρνήθητε, δηλαδὴ τὰς διαβολικὰς πομπὰς καὶ ἐπιδείξεις καὶ ὅλα τὰ τεχνάσματα τοῦ πονηροῦ, νὰ ἀποφεύγετε διαρκῶς ὡς μολυσματικὴν ἀσθένειαν. 
Τηρήσατε μὲ μεγάλην ἀκρίβειαν τὰς συνθήκας σας πρὸς τὸν Κύριον διὰ νὰ λαμβάνετε πάντοτε μέρος, χαρούμενοι εἰς τὸ Πνευματικὸν τοῦτο Δεῖπνον καὶ διὰ τῆς δυνάμεως τὴν ὁποίαν, ἐκ τῆς τροφῆς ταύτης, λαμβάνετε, νὰ γίνεσθε ἀμετάβλητοι εἰς τὰ τεχνάσματα τοῦ πονηροῦ" (Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος).


200 ΧΡΟΝIΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

"Ὦ Οἴκε Ὑπέρλαμπρε καί Ἀπειρόκαλλε!"

 ΕΛΛΑΣ: «Ὦ Οἴκε Ὑπέρλαμπρε καί Ἀπειρόκαλλε! “Ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καί τόπον σκηνώματος δόξης σου». (Ἱεροῦ Αὐγουστίνου, Ἐξομολογήσεις)

Νά καταθέσουμε μία ὁλοκληρωμένη ἑορταστική διακοσαετία:


·     Πρό 200 ἐτῶν, 1821 μ.Χ, ἡ χρυσοπόρφυρος Παλιγγενεσία.

·     200 ἔτη μετά τό 1000, 1204 μ.Χ., ἡ σκοτεινή Ἅλωσις τῆς Πόλεως.

·     200 ἔτη πρό τοῦ 1000 μ.Χ., ἡ ἄρνησις ὑποταγῆς στή Φραγκοκρατία μέ τό Μ. Φώτιο.

·     200 ἔτη μετά τόν Χριστό, 200 μ.Χ., ἡ ματωμένη ἐποχή τῶν μεγάλων Μαρτύρων.

·     200 ἔτη πρό Χριστοῦ, 200 π.Χ. ἡ μεγαλειώδης κατάκτησις μέ τόν Μ. Ἀλέξανδρο.

·     200 ἔτη πρό τοῦ 1000 π.Χ. ἡ παγκόσμιος πολιτισμική Ἀποικισμός τοῦ Ἑλληνισμοῦ στή Μεσόγειο.

·     200 ἔτη μετά τό 1000 π.Χ., 1227-1217 π.Χ., ὁ Τρωϊκός Πόλεμος καί τά χρυσά ἔπη τοῦ Ὁμήρου μέ τόν Ἀχιλλέα καί τόν Ὀδυσσέα.

·     400 ἔτη πρίν ἀπό τόν Χριστό, 400 π.Χ., ἡ Χρυσή ἐποχή τοῦ Περικλέους μέ τόν Παρθενῶνα καί τόν Σωκράτη.

·     400 ἔτη μετά τόν Χριστό, τό 400 μ.Χ., ἡ χρυσή ἐποχή τῶν Πατέρων, Χρυσοστόμων, Γρηγορίων, Βασιλείων.

 

Ζήτω ἡ σύμπασα Ρωμιοσύνη,

τῶν 60 ἑκατομμυρίων Ρωμιῶν ἀνά τήν Οἰκουμένη.

 

Ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης

Ἱεροκήρυξ

Α Υ Λ Η : «Υἱοὶ φωτός». - π. Τιμόθεος Παπασταύρου

Α Υ Λ Η : «Υἱοὶ φωτός». - π. Τιμόθεος Παπασταύρου:   ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ (14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021) «Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν» (Ρωμ. ΙΓ΄ 13)  Ἡ ἡμέρα καὶ ἡ νύξ.  Εἶναι τὰ δύο ἀπὸ τὰ τέσσ...

ΟΜΙΛΙΑΙ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΑΡΟΙΜ. ΙE ' 11 - 12 ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ" 2008)

ΟΜΙΛΙΑΙ   π.   ΤΙΜΟΘΕΟΥ   Γ.   ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ   (ΠΑΡΟΙΜ.   ΙE '   11 - 12   ΑΙΘΟΥΣΑ   "ΑΓΙΟΣ   ΜΑΞΙΜΟΣ"   2008) 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

Σαν σήμερα 26 Μαρτίου 2021

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr

Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1027: Ο Πάπας Ιωάννης ΙΘ’ στέφει τον Κορράδο Β’ αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

1636: Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ