474: Ο Ζήνων στέφεται συναυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

1621: Ο Γρηγόριος ΙΕ’ γίνεται πάπας, ο τελευταίος που εκλέγεται δια βοής.