Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

394: O χριστιανός Βυζαντινός αυτοκράτορας, Θεοδόσιος Α’, νικά τον παγανιστή Ρωμαίο σφετεριστή,