Σαν σήμερα, 22 Μαΐου του 1963, γράφεται μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της δημοκρατίας στην