Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1629: Ο Κάρολος Α’ της Αγγλίας διαλύει το Κοινοβούλιο της Αγγλίας, ξεκινώντας μία 11ετή