Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1149: Ο Ραϊμόνδος της Αντιόχειας σκοτώνεται στη μάχη του Ινάμπ, όταν ηττάται από τον Νουρεντίν