Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

54: Ο Νέρων ανεβαίνει στο ρωμαϊκό θρόνο.