Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1189: Ο Φίλιππος Αύγουστος Β’ της Γαλλίας και ο Ερρίκος Β’ της Αγγλίας ξεκινούν τη συγκέντρωση