Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1430: Η Ιωάννα της Λωραίνης συλλαμβάνεται από τους Βουργουνδούς.

1453: Ο Μωάμεθ Β’ προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη με