Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1316: Διεξάγεται η Μάχη της Μανωλάδας στην Κοίλη Ηλεία, μεταξύ των στρατευμάτων του