Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

578: Ο βασιλιάς Ερρίκος Γ’ της Γαλλίας θέτει το θεμέλιο λίθο της Pont Neuf (Νέα Γέφυρα), της