Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

532: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Ιουστινιανός, καταστέλλει τη Στάση του Νίκα.