Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΑΝΑΡΤΗΣΙΝ ΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ FACEBOOK !!!

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΜΙΑΝ 

ΑΝΑΡΤΗΣΙΝ ΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ FACEBOOK  


               Κάποιος δημοσιογράφος, ψάχνοντας νὰ εὕρῃ ἀφορμὴν ἐπιθέσεως ἐναντίον μου, εὗρεν εἰς τὰς ἀναρτήσεις μου εἰς τὸ facebook, μίαν κοινοποίησιν ποὺ ἔκανα, ... κάποιου ἄρθρου τοῦ δικηγόρου Νίκου Ἀντωνιάδου, ὅστις καὶ χρησιμοποιεῖ, ὁμολογουμένως, ἀνοικείους καὶ προστύχους ἐκφράσεις, διὰ νὰ ἐκφράσῃ τὰς ἀντιεμβολιαστικάς του θέσεις καὶ ἀπόψεις, κλικ! Ὁμολογῶ ... τὸ αὐτονόητον! Ὅτι δὲν ἀντελήφθην τὰς ὑποκρυπτομένας ... ἐννοίας. Ἐπειδή, ὅμως, γνωρίζω τὰς θέσεις του περὶ τῆς ὑποχρεωτικότητος τοῦ ἐμβολίου, καὶ ἐπειδὴ ἔχω κατ' ἐπανάληψιν ἐκφράσει δημοσίως καὶ τὰς προσωπικάς μου ἐκτιμήσεις περὶ τῶν ... ἐμβολίων, ἔσπευσα νὰ δημοσιεύσω τὴν ἀνάρτησίν του! 

               Δὲν γνωρίζω τὸν συγκεκριμμένον δικηγόρον προσωπικῶς, ἀλλὰ ΣΥΜΦΩΝΩ μὲ τὰς ἀντιδράσεις του ὡς πρὸς τὸν ἐμβολιασμόν! Τοῦτο, ἐπαναλαμβάνω, ἀποτελεῖ ἀδιαπραγμάτευτον ... θέσιν μου! Τὸ ἐδήλωσα εἰς ἀνοικτήν μου ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Πρωθυπουργόν κλικ , ἀλλὰ καὶ εἰς ἑτέραν ἀνάρτησίν μου ἐπὶ τοῦ συγκεκριμμένου θέματος, κλικ !

              Φυσικὰ καὶ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ μὲ τὴν προειρημμένην ... φρασεολογίαν, ἀλλὰ δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξω τὰς περὶ τοῦ ... θέματος, ἀπόψεις μου! Ὅσον ἀφορᾷ ὅμως εἰς τοὺς ... τοιούτους δημοσιογράφους, θὰ τοὺς συνιστοῦσα νὰ κοιτοῦν τὸ ... δάσος καὶ ὄχι τὸ δένδρον! Νὰ ἐνημερώνουσι καὶ οὐχὶ νὰ παραπληροφοροῦσι! Νὰ ἀληθεύουσιν εἰς τὰς κρίσεις των καὶ οὐχὶ νὰ συκοφαντοῦσι! Ταῦτα καὶ μόνον ...! 

                                                 Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ὁ Ὅσιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ὁ Ἀναχωρητὴς

Ὁ Ὅσιος Μακάριος γεννήθηκε περὶ τὸ 300 μ.Χ. σὲ κάποιο χωριὸ τῆς Ἄνω Αἰγύπτου καὶ ἔζησε στὰ χρόνια του Θεοδοσίο&upsi ...
περισσότερα...