Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1177: Ο Βαλδουίνος Δ’ της Ιερουσαλήμ και ο Ραϋνάλδος του Σατιγιόν νικούν τον Σαλαντίν στη μάχη