Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

391: Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Θεοδόσιος Α’, απαγορεύει την ειδωλολατρία. Στο πλαίσιο αυτό