Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1199: Ο βασιλιάς Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος πεθαίνει από μόλυνση μετά την αφαίρεση ενός βέλους