Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1081: Ο Αλέξιος Α’ Κομνηνός στέφεται Βυζαντινός αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη.