Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1669: Εκρήγνυται η Αίτνα, προκαλώντας το θάνατο 15.000 ανθρώπων.