Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

61 π.Χ.: Ο Πομπήιος εορτάζει τον τρίτο του θρίαμβο, για τις νίκες του εναντίον των πειρατών και το