Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

238: Η Ρωμαϊκή Σύγκλητος θέτει εκτός νόμου τον αυτοκράτορα Μαξιμίνο Θραξ και διορίζει στο