Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

324: Ο Μέγας Κωνσταντίνος νικά τον Λικίνιο στη μάχη της Χρυσούπολης, εδραιώνοντας τον