Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1266: Ο στρατός του Καρόλου, κόμη του Ανζού, νικά τις γερμανικές και σικελικές δυνάμεις υπό τον