Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ (28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1976) 

(Κατασκήνωσις Συχαινῶν Πατρῶν) 
  • "Ἐὰν δὲ ἁμάρτῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ· καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ· καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἐπιστρέψῃ πρός σε λέγων, μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ" (Λουκ. ιζ΄ 3-4). 
  • "Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις; Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ᾿ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά" (Ματθ. ιη΄ 21-22). 
  • "Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι" (Λουκ. κγ΄ 34). 
  • "Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς. Ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς" (Ματθ. ε΄ 44-45). 
  • "Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην" (Πράξ. ζ΄ 60)


Ποιος είναι ο υποκριτής; - π. Τιμόθεος Παπασταύρου

Α Υ Λ Η : Ποιος είναι ο υποκριτής; - π. Τιμόθεος Παπασταύρου:   ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΚΑΤΗ ΛΟΥΚΑ (6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) «ὑποκριτά» (Λουκ. ΙΓ΄ 15).  Ἡ … «πικρὴ» ἀλήθεια!  Βαρὺς ὁ χαρακτηρισμὸς διὰ τοῦ ὁποίου ἐπέπληξεν ...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ !!!


 

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

                                      21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ἡ Ἁγία Ἰουλιανὴ ἡ Παρθενομάρτυς

Οἱ γονεῖς τῆς Ἰουλιανῆς ἦταν εἰδωλολάτρες καὶ θέλησαν νὰ τὴν μνηστεύσουν μὲ κάποιο διακεκριμένο ἀξιωμ&alpha ...
περισσότερα...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ... !!!

 

Σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr


ΕΛΛΑΔΑ
0:06
21/12/2020
Σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου


1237: Οι μογγολικές δυνάμεις του Μπατού καταλαμβάνουν το Ριαζάν.

1620: Αποβιβάζονται στο Πλίμουθ Ροκ οι πρώτοι Άγγλοι άποικοι της Αμερικής.